Firm dodanych: 1802, Branż: 16
Jak dodać i promować firmę?
Ostatnio dodane firmy
logo_firmy

Nazwa firmy: Elegancko Tomasz Feldman

Dane adresowe:

  • Miejscowość: Warszawa
  • Kod pocztowy: 01-876
  • Ulica i numer: Władysława Broniewskiego 97/39
  • Województwo: Mazowieckie
  • NIP: 1181730871
  • Tel: 538 439 690
  • Strona www: przeprowadzki-biur-warszawa.pl

Firma Prze­pro­wadzki Biur War­szawa zaj­muje się prze­pro­wadz­kami, trans­por­tem i mon­ta­żem mebli. Moż­li­wość prze­pro­wadzki w warian­cie eko­no­micz­nym, stan­dar­do­wym i kom­plek­so­wym. Cena uza­leż­niona od zakresu wykonania danej usługi. Osobna usługa obej­muje sam trans­port lub mon­taż mebli. Pole­camy spe­cja­li­styczny trans­port sejfu lub ksero.

Szczegóły wizytówki

Mapa:

Promuj skuteczniej swoją firmę:

Elegancko Tomasz Feldman